Ein Cwmni

Sefydlwyd Hugh Williams Mab a'i Gwmni, Cyfreithwyr yn 1937 ac ers y cyfnod hwnnw, yr ydym wedi darparu cyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol moesegol a phroffesiynol i bobl Llandeilo a'r fro. Mae'r cyfarwyddwyr presennol (isod) yn wyres ac yn orwyres y sylfaenydd Mr. Hugh Williams ac maent yn parhau i gadw at yr un egwyddorion o broffesiynoldeb a moeseg y mae'r cwmni wastad wedi sefyll.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mae ein busnes teuluol yn gweithio o'n swyddfeydd yn Llandeilo a Llanymddyfri ac yn darparu gwasanaeth cyfeillgar, proffesiynol ac effeithiol ym meysydd canlynol y Gyfraith
 
  • Trawsgludo;

  • Ewyllysiau a Phrofiant;

  • Ysgariad a Chyfraith Teuluol;

  • Ymddiriedolaethau;

  • Tenantiaethau preswyl, masnachol ac amaethyddol;

  • Ymgyfreitha Cyffredinol.

Mae'r holl gyngor a chynrychiolaeth gyfreithiol yn cael eu gwneud gan gyfreithwyr cymwysedig ac mae ein gwasanaethau ar gael yn y Gymraeg a'r Saesneg .
 
I gyfarfod ag aelodau'r tîm cyfreithiol, cliciwch 'CYFREITHWYR' isod .
LLANDEILO
LLANYMDDYFRI

 

''Cwmni teuluol  cyfeillgar sydd yn  darparu gwasanaeth   proffesiynol gyda  moeseg yn ganolog''  - Enw a Chyfeiriad ar gael